Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kvinder kan også have en blødersygdom

Denne side er målrettet fagpersoner, der gerne vil vide mere om kvinder og blødersygdom. Her kan du finde information om symptomer, patient-anamnese og diagnosticering. 

Kliniske symptomer

Flere af følgende symptomer skal være til stede

Svære og langvarige menstruationsblødninger (menorrhagi)

Blødninger fra slimhinderne (ofte i næse og mund) – længerevarende spontane næseblødninger

Koagler under menstruation på størrelse eller større end en to-krone

Længerevarende blødning fra sår

Tandkødsblødning/kraftig blødning ved tandekstraktion

Store blå mærker efter relativt lette slag – eller petekkier (tegn på blødninger under huden)

Kraftig/ transfusionskrævende blødning ved operation og fødsel

Træthed pga. anæmi

Download et symptomquiz-postkort, eller bestil det på Danmarks Bløderforenings hjemmeside og få det tilsendt med posten.

Information om blødersygdom hos kvinder

Vi har samlet information om de hyppigste blødersygdomme hos kvinder. 

Von Willebrands sygdom

Von Willebrands sygdom er en arvelig blødersygdom, der skyldes, at man enten har for lidt eller slet intet af størkningsfaktoren von Willebrand-faktor. Du kan læse mere om von Willebrands sygdom på sundhed.dk:

Immun Trombocytopeni (ITP)

I daglig tale kaldes diagnosen ITP og tidligere betegnet Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ITP er en autoimmun sygdom. Symptomerne på ITP kan variere meget og kan i lange perioder være inaktive. Små petekkier kan hos nogle være det eneste tegn på ITP. Andre har slet ingen symptomer. Læs mere om ITP på sundhed.dk: 

Hæmofili

Som kvinde med sygdomsgenet for Hæmofili A og B, kan man opleve øget blødningstendens. Læs mere om Hæmofili A og B og sygdommens arvegang på sundhed.dk her: 

Andre sjældne blødersygdomme

Der findes også andre blødersygdomme, som kan ramme kvinder. De kategoriseres som meget sjældne blødersygdomme. Læs mere om meget sjældne blødersygdomme her: 

Bliv klogere på von Willebrands sygdom

Webinar om von Willebrands sygdom

Her kan du se Dagens Medicins webinar målrettet sundhedspersoner med fokus på von Willebrands sygdom. Overlæge Eva Funding fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme fortæller om sygdommen, symptomerne, diagnosticering og behandling.

For at få adgang til webinaret skal du notere dit navn og din mailadresse.

Den Røde Bølge

I vores korte oplysningsfilm, kan unge piger blive klogere på menstruation. Filmen er målrettet unge fra 13 år, deres forældre, lærere, sundhedsplejersker, pædagoger og andre voksne, der er i dialog med piger, der er begyndt at menstruere.

Målet er, at filmen kan bruges som samtalestarter om menstruation, så pigerne i dialogen betrygges i, at menstruation er normalt, og hvor meget man bløder og hvor længe det varer. Filmen beskriver også, hvad der ligger uden for normalområdet, og hvornår man bør tale med en læge.

Filmen dækker emner som pubertet, menstruation og trivsel og kan bruges som samtalestarter derhjemme og i sundheds- og seksualundervisningen i både grundskolen og på de gymnasiale uddannelser som en del af emnet området Køn, krop og seksualitet.


Video: Menstruationsfilm (Youtube-link)
 

Patient-anamnese

 • Har patienten blødt lige kraftigt siden menarche?
 • Bruger patienten dobbelt menstruationsbind eller bind og tampon samtidig?
 • Bruger patienten mere end 6 bind/tamponer om dagen?
 • Skifter patienten bind i løbet af natten?
 • Har patienten været sygemeldt pga. menorrhagi?
 • Har patienten problemer med blødningsanæmi? Eksempelvis svimmelhed, træthed, hovedpine?
 • Oplever patienter let at få blå mærker?
 • Har patienten oplevet hyppige eller kraftige næseblødninger?
 • Har patientet oplevet stor eller langvarig blødning efter operation eller fødsel?

Familieanamnese vedr. blødning

 • Er der slimhindeblødninger blandt patientens nærmeste familiemedlemmer?
 • Er der kvindelige slægtninge med kraftig menstruation eller svær/postpatrum blødning? Her skal man være opmærksom på, at en kraftig menstruation hos familier med øget blødningstendens kan anses som ’normalen’, hvis blødersygdom i familien ikke er blevet identificeret.

Patienten kan inden en konsultation udfylde et blødningsskema, for at give en fælles forståelse af patientens blødningstendens i forbindelse med menstruation. Særligt hos kvinder, hvor der er blødersygdom i familien, kan der være en forvredet forståelse af, hvor meget det er normalt at bløde i forbindelse med en menstruation. Her kan blødningsskemaet være med til at sikre en fælles forståelse for patientens menstruation.

Diagnosticering

Praktiserende læger har adgang til rådgivning på landets to hæmofilicentre og kan henvise mulige patienter til udredning ved mistanke om blødersygdom. Hver region har en funktion, der udreder på baggrund af mistanke om blødningstendens og kan viderehenviser til hæmatologisk afdeling og hæmofilicenter.

Von Willebrands sygdom og hæmofili

Ved betydelig blødningstendens og mistanke om von Willebrands sygdom eller hæmofili anbefales det at henvise patienter til hæmofilicenteret. Du kan læse mere om udredning og diagnosticering af von Willebrands sygdom og hæmofili på Sundhed.dk.

Her finder du oplysninger om henvisning til Rigshospitalets hæmofilicenter og  Aarhus Universitetshospitals hæmofilicenter.

ITP

ITP er en udelukkelsesdiagnose, hvor eksempelvis leukæmi, hiv og hepatitis C må afkræftes før ITP-diagnosen kan stilles. Læs mere om diagnosticering af ITP på Sundhed.dk.

Læs mere om behandlingsmuligheder og diagnosebeskrivelser på flere blødersygdomme her.

Sammenhæng mellem endometriose og blødersygdom

Studier peger på, at der kan være en sammenhæng mellem blødersygdom og endometriose. Der er endnu ikke megen forskning på området, og sammenhængen mellem de to sygdomme er ikke blevet systematisk undersøgt.

Observationer viser, at kvinder med endometriose har større tendens til have en uopdaget
blødersygdom (1).

Kraftig menstruation ses jævnligt hos kvinder med endometriose. Set i lyset af, at det også er det almindelsligste tegn på en blødersygdom, kan man tale for, at man hos kvinder med endometriose bør være særlig opmærksom på at undersøge for bagvedliggende blødersygdom (1).

Derudover ses der også en tendens til, at kvinder med blødersygdom har en højere risiko for at udvikle ovariecyster og formodentlig også endometriose (2).

1) Mitri, Frederic & Casper, Robert F (2015): “Endometriosis and mild bleeding disorders”. I: Fertility and Sterility, 103(4), 886-887

2) Valizadeh, Nasim; Bromand, Farzaneh & Ayatollahi (2013): “Association between bleeding tendency and endometrioses (Presentation of two cases)”. I: Journal of Applied Hematol, 4(3), 118-120

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om emnet, har vi her samlet en række relevante referencer og links: